fbpx

De Daily One van MindTherapy

Innovatie Limburg

De Daily One van MindTherapy

“Daar sta je dan met al je Sherlock Holmes kennis, met je handen in het haar.”

De Groeischakelaar gaat langs bij Gezondheidscentrum Honné, om Henry Honné te interviewen. Henry heeft de Daily One ontwikkeld; een Augmented Reality bril die patiënten met niet aangeboren hersenletsel begeleidt in hun revalidatieproces. “Ik heb deze bril gemaakt voor mensen met hersenletsel en vooral voor letsels aan de rechterhersenhelft. Want de symptomen die daaruit voortvloeien zijn erg lastig te behandelen. Ik wil met de Daily One proberen daar veel meer invloed op uit te oefenen en de patiënten helpen hun verloren capaciteiten terug te vinden.” aldus Henry.

Waarom?

Henry is neurologisch fysiotherapeut en gefascineerd door het menselijk brein. 20 jaar ervaring en veel studie in zijn praktijk, maken hem een specialist en pionier op dit vlak. Henry probeert het menselijk brein te doorgronden en alle kennis die hij daarbij verzamelt, gebruikt hij voor een betere behandeling van zijn patiënten. Hij heeft zich toegelegd op het uitvinden van een behandeling voor juist de moeilijkst behandelbare vorm van niet aangeboren hersenletsel. Henry licht toe waarom: “Wanneer de linkerhersenhelft is beschadigd, kan de patiënt in de meeste gevallen beter revalideren, dan wanneer de rechterhersenhelft is beschadigd. Die rechterhelft is namelijk de kant waar we nieuwe dingen mee leren, iets dat van grote invloed is op het wel of niet succesvol revalideren. De prognose is dan vaak dat de patiënt afhankelijk zal blijven van anderen en hiermee moet leren leven. En dát kon ik niet accepteren, hier móést ik iets op vinden” vertelt Henry.

Over welke symptomen hebben we het dan?

Om te kunnen begrijpen waarom de Daily One zo bijzonder is, laten we Henry eerst wat meer vertellen over de symptomen, die met de bril behandeld kunnen worden. “Zo is er bijvoorbeeld het neglect/hemi-inattentiesyndroom. Hierbij verwaarloost de patiënt een lichaamszijde en herkent deze niet meer als zijn eigen lichaam. Dit kan ook gebeuren voor de ruimte rondom de persoon. Hij neemt deze kant gewoon niet meer waar. Mensen met deze symptomen eten bijvoorbeeld maar de helft van hun bord leeg en zien niet wat zich aan hun linker kant bevindt. Ze kunnen hun lichaam aan die zijde dan ook niet waarnemen of aansturen.

Een ander zeer moeilijk behandelbaar symptoom is ‘apraxie’. Hier weten mensen de volgorde van hun handelingen niet meer en het lijkt alsof ze vergeten zijn hoe ze een bepaalde handeling moeten doen. Alledaagse dingen zoals aankleden, koffiezetten, de tuin harken of koken worden bijna onmogelijk.
En tenslotte is er ook nog het verlies van balans en evenwicht. Heel vaak weet de patiënt niet meer wat verticaal of horizontaal is. Ze zitten, staan of lopen scheef en lopen het risico om te vallen.

Deze symptomen hebben een enorme impact op het dagelijks functioneren van patiënten en het maakt hen afhankelijk van anderen. Ze zijn niet meer zelfredzaam of zelf beschikkend. En voor alle drie deze aandoeningen wordt de Daily One ingezet.

Wat doet de bril?

“De bril helpt patiënten hun verwaarloosde kant weer terug te vinden. Het laat hen letterlijk zien, wat voor hen zelf niet waarneembaar is. Ze gaan daardoor recht lopen, kunnen weer zien wat zich links van hen bevindt, hervinden hun evenwicht en schakelen hun verwaarloosde kant weer in voor de dagelijkse bezigheden.” Een patiënte die wij toevallig spreken als wij een rondleiding van Henry krijgen zegt: “Deze bril heeft een wereld voor mij geopend, waarvan ik dacht dat die voorgoed verdwenen was”. Het emotioneert haar, terwijl ze het zegt. Een zichtbaar geraakte Henry staat ernaast en we voelen de genegenheid die hij voor zijn patiënten heeft. “Wat naast revalidatie in de praktijk ook kan, is dat de patiënt de bril mee naar huis neemt. Zo kan hij of zij zelfstandig in de eigen thuissituatie oefenen, want de bril is helemaal naar zijn of haar persoonlijke situatie ingesteld. Dit draagt enorm bij aan het gevoel van zelfredzaamheid!”

Werelden verbinden

“Het idee voor een Augmented Reality bril had ik niet meteen” vertelt Henry. “Ik heb eerst zo veel mogelijk kennis verzameld, ervaring opgedaan en gestudeerd. Ik wilde de grenzen van mijn vak opzoeken en ook over muurtjes heen kijken van andere vakgebieden.” Henry probeerde als een soort Sherlock Holmes alle symptomen van patiënten volledig in beeld te brengen. Hij beschouwde daarbij iedere persoon als een uniek verhaal – een blanco canvas – waarvan hij zo holistisch mogelijk alles in kaart bracht. “Ik zocht vooral de relatie tussen fysieke, psychologische, neuropsychologische en cognitieve aspecten.”

De zorginnovatie

Toen ik eenmaal ontdekt had, wat ervoor nodig was om deze patiënten te behandelen, ging ik op zoek naar een middel om dit te kunnen doen. Door de Masterstudie Neurorevalidatie en Innovatie heb ik geleerd om zorginnovaties te implementeren, maar vooral om veel breder te kijken dan het eigen vakgebied. En zo ontdekte ik de wereld van Augmented Reality. Met een speciale HoloLens bril zie je de wereld om je heen zoals deze is, maar met hologrammen worden er zaken toegevoegd aan wat je ziet. En dit was precíés wat ik voor mijn patiënten wilde doen: datgene toevoegen aan hun bestaande realiteit wat zij zelf niet meer konden waarnemen.

Een neurologisch fysiotherapeut die een digitale applicatie ontwikkelt?

“Precies!” zegt Henry. “Ik wist dus totaal niet waar ik moest beginnen. Maar gelukkig kwam toen Henry Rodenburgh, op mijn pad. Een zeer ervaren expert op het gebied van technische productontwikkeling. Samen met Henry Rodenburgh maakte ik een prototype van de bril.” En dankzij een subsidie van LIOF, konden wij dit prototype doorontwikkelen naar een “proof of concept”. We waren nu van een idee tot een volwaardig product gekomen.

Een zorginnovatie naar de markt brengen

Volgens Henry werd het nu heel moeilijk: “Toen kwam de stap naar de markt… verschrikkelijk! Daar sta je dan met al je Sherlock Holmes kennis, met je handen in het haar.” Henry zat nu zover af van zijn eigen vakgebied, dat alles compleet nieuw werd. Hij startte een kennistraject met de universiteit, verzamelde informatie over de markt en leerde hoe patenten aangevraagd kunnen worden. Inmiddels is Henry nu zover dat hij is gestart met een wetenschappelijk onderbouwingstraject. “Want zonder wetenschappelijke onderbouwing is het ontzettend moeilijk om een nieuw product op de zorgmarkt te krijgen” vertelt Henry. “Ik wil bewijzen dat de bril geen hulpmiddel is, dat je voor altijd moet gebruiken, maar een tijdelijk leermiddel. En ik wil mijn ervaringen met de bril in de praktijk ook laten zien.” Niet alleen in de praktijk van Henry worden goede resultaten geboekt. Op dit moment wordt de bril door diverse therapeuten gebruikt, met hele goede resultaten.

De toekomst

Aan ambitie schort het niet. Henry droomt ervan dat de bril ooit wereldwijd een plek krijgt tussen de revalidatiebehandelingen die aangeboden worden. “Ik wil de bril verder doorontwikkelen, met meer applicaties voor ook andere aandoeningen, zoals Parkinson, dementie of autisme. \

Meedoen?

De Groeischakelaar is onder de indruk van deze innovatie en gelooft in de potentie ervan. Daarom zijn wij samen met Henry op zoek naar partijen die hem een stap verder kunnen brengen bij het vermarkten van de Daily One. Zo hebben we Henry in contact gebracht met het Business Innovatie Team Limburg, die hem een stap verder probeert te helpen met hun netwerk en kennis van de zorgmarkt. We hopen dat dit groeiverhaal bijdraagt aan de bekendheid die de Daily One verdient. Heeft dit verhaal jou ook geïnspireerd? En zie jij mogelijkheden om op één of andere manier iets bij te dragen aan het verder brengen van de Daily One? Neem contact op met Henry Honné voor meer informatie via [email protected] of 06-12629449. Of bezoek hun website op https://mindtherapy.nl/.

Meer over het werk van Henry kun je zien in deze film, die speciaal voor Cultura Nova in Parkstad is gemaakt[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


X