Privacybeleid

Privacy Beleid

De Groeischakelaar, gevestigd aan Steegstraat 5 in Roermond en is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Groeischakelaar
Steegstraat 5
6041 EA Roermond

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Groeischakelaar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en
    apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
[email protected], dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken.

De Groeischakelaar verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief


Geautomatiseerde besluitvorming

De Groeischakelaar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van De Groeischakelaar) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Groeischakelaar bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van de dienstverlening, tenzij op grond van
een wettelijke bepaling het verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Groeischakelaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Groeischakelaar blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Groeischakelaar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De
technische cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en
deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor
het plaatsen ervan. Op deze website worden ook cookies geplaatst door
derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media bedrijven. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door De Groeischakelaar en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar [email protected].
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Groeischakelaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
[email protected].

Klachten

Heb je klachten betreft privacy? Meld het dan direct bij ons
via [email protected].We willen je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons.

X