fbpx

Lerend Leven

lerend leven

Lerend Leven

Project van: Keyport 2020
Partners: Economische Samenwerking Zuid Limburg, Business Innovatie Team Limburg, De Groeischakelaar

Ondernemers  die hun organisatie en medewerkers klaar willen maken voor de uitdagingen van morgen, kunnen zich nu aanmelden voor het project Lerend Leven dat Keyport 2020 en ESZL in samenwerking met  het Business Innovatie Team Limburg en De Groeischakelaar onlangs zijn gestart. Binnen het project leren ondernemers hoe zij kunnen inspelen op trends, zoals de toenemende automatisering en robotisering, langer doorwerken en de vraag naar nieuwe skills. De Groeischakelaar wil door haar participatie in dit project een steentje bijdragen en groei en innovatie bij Limburgse bedrijven.

Waarom dit project?

Door de toenemende mate van automatisering en robotisering van productieprocessen, langer moeten doorwerken, vraag naar nieuwe skills etc. verandert de arbeidsmarkt continue en in een steeds sneller tempo. De rol van werknemers verandert als gevolg van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dientengevolge zal de werknemer doorlopend moeten werken aan het doorontwikkelen van talenten/skills om fit te blijven voor de huidige en toekomstige rollen op de arbeidsmarkt. En werkgevers moeten meer (en sneller) inzicht krijgen in de ontwikkeling van werkzaamheden en de competenties van medewerkers die nodig zijn om succesvol te kunnen blijven ondernemen en de concurrentiepositie te handhaven of te versterken.

De veranderende arbeidsmarkt dwingt ons op een andere manier om te gaan met opleiding en scholing. Het gaat steeds minder om wat een werknemer geleerd heeft, maar om of hij of zij kan en wil leren: aanpassings- en leervermogen wegen zwaarder dan vroeger. Voldoende en goed gekwalificeerd personeel, passend bij de snel veranderende vraag op de arbeidsmarkt, is een voorwaarde voor het behoud en de uitbouw van de bedrijfs- en concurrentiepositie van het MKB.

Wat is het doel van Lerend Leven?

De Connected Learning bijeenkomsten helpen het bedrijfsleven om grip te krijgen op de veranderingen in de markt, en daar efficiënt en doelgericht op in te spelen. De agenda op www.lerendleven.nu houdt men daarom actief in de gaten.

Het doel van het project Lerend Leven is de werkgever bewust te maken van ‘waardevolle innovaties voor het bedrijfsproces’ en ‘de arbeidsmarkt die in transitie is’, de werkgever te triggeren om hiermee aan de slag te gaan en hem tevens handvatten aan te reiken voor een efficiënte start. Werkgevers die op een thema al succesvolle slagen hebben gemaakt, de frontrunners, vormen voor Lerend Leven een cruciale groep. Zij zijn de ambassadeurs, inspirators en coaches voor andere werkgevers.

Johan van Rozendaal, Algemeen Directeur bij Verhoeven Grondverzetmachines B.V.: “Op initiatief van Connected Learning hebben we onlangs een bijeenkomst gehad met verschillende ondernemers in de regio. Dat ging over het proces van lean c.q. continu verbeteren. Heel leerzaam. We zaten met een mix van kleine en grote bedrijven, ieder gaat er anders mee om en dat zet je aan het denken.”

Bijeenkomsten

2 december 2019  |  Hoe vind ik competent talent? 
3 december 2019  |  Afval recyclen is winst genereren

Klik op het event voor meer info over de bijeenkomsten.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie naar https://www.keyport2020.nl/nl/projecten/alles/lerend-leven of neem contact op met Renske Cox via 06-57587920 of
[email protected][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


X